Jesús Moncho Pascual

La violència de gènere

Alguns mitjans de comunicació estan pendents del cas Rocío Carrasco. No sabem si per audiència, per diners, frivolitzant un tema tan seriós com és el de la violència de gènere, o realment per posar damunt la taula la qüestió. Violencia de Género – Departamento de Salud Alicante – Sant Joan D'Alacant Fer un examen públic sempre va bé, per si comporta una mena de catarsi o de conscienciació. Dissortadament, els cassos de violència física continuen aquí, les estadístiques ens diuen que cada sis dies es produeix un assassinat de muller (62 a l’any de mitjana), tot i que van disminuint un 3% d’any en any (esta seria la notícia esperançadora). Sumat açò a la violència psicològica en forma d’insults, menyspreus, controls i imposicions contra la dona, ens evidencia, efectivament, la necessitat de reflexió sobre l’assumpte.

   Òbviament, la violència o exercici de la força contra les dones és un acte doblement execrable. Primer perquè no s’ha d’usar la violència mai en cap cas; segon, perquè usar-la contra qui es creu més feble, contra el dèbil, és una covardia afegida. Ja sabem que la violència només la pot dur a terme l’Estat, des de la pena de mort, o la declaració de guerra, o la repressió policial…

   En tocant a l’exercici de la violència social, si tirem la mirada enrere, en la Història dels pobles, veiem que primerament es va donar allò que se’n deia “revenja personal o familiar”, es a dir, cadascú tenia el dret a reparar el mal sofert, prenent-se “la justícia per la seua mà”. Més endavant, convençuts de la necessitat d’un control, la primera regulació pública va ser l’anomenada Llei del Talió (de talis/igual) o siga, només es permetrà fer únicament el mateix mal que s’ha sofert, concretat en la dita “ull per ull, dent per dent”. Després es va passar a regular-la del tot, encara que es podien donar barbaritats com l’ultratge, l’esclavitud o la mort o linxament del malfactor. Finalment, s’ha imposat la cordura, i la violència estatal (tals com la pena de mort o la guerra o la tortura) és rebutjada per les societats modernes i democràtiques. I, en tocant al gènere femení, hem de dir que les dones sofrien una violència institucional en no poder, fins l’arribada de la democràcia, ni contractar, ni vendre, ni hipotecar ni comprar béns immobles, ni exercir drets laborals, ni acceptar herències ni comparéixer en judicis sense l’autorització escrita del marit o del pare per a les menors de 25 anys; o, més clarament, des del Codi Civil d’aquell moment: El marit ha de protegir la dona i aquesta obeir-lo, Art. 57. Amén.

   Ens queda eradicar la violència irracional d’alguns individus, com la d’aquells que abusen dels més febles, contra els xiquets, contra les dones, contra els vulnerables…, violència que, més enllà del mal a les víctimes, només ve a significar l’escassa força, sobretot moral, que té el que l’exerceix. Potser, la persistència de la violència física i/o psicològica, en este cas contra les dones, provinga d’una incompleta adaptació (per part dels autors) als canvis socials i culturals, que impliquen un nou paper per la dona, que ja no està confinada en la llar, en papers passius i sotmesa a la tutela del mascle, contra les quals coses es reacciona violentament.

   La vida, la força (bios/vis), quan es manifesta per part d’algú de forma física, l’expressem afegint el sufix LENTUS/el que fa, i ja tenim vio-lentus: el que fa o desplega la força; i el nom derivat serà violència: força desplegada. Clar, si eixa força desplegada va de forma abusiva, agressiva o autoritària, ja tenim el significat actual de la paraula violència.

   Només ens queda ressaltar com s’ha generat el binomi positiu-negatiu violència/virtut, les dos cares d’una mateixa cosa, a partir de bios-vis/força- energia, que, com tots vostés saben, correctament usada, és el motor de la vida, però dissortadament, en cas negatiu, porta destrucció i dolor, i més si és contra el feble, cosa que tots, clar és, rebutgem.

Jesús Moncho

Publicat el 4 abril 2021

© Jesús Moncho Pascual. Tots els drets reservats.

Disseny web i allotjament de Clave de Web.

WP SlimStat