Jesús Moncho Pascual

El ferrocarril a les nostres terres del Sud

En el món de hui han deixat de tindre sentit els stocks i els magatzemistes. S’imposa la logística i la distribució, la rapidesa, en lloc de l’emmagatzenament. Tot en poc temps. Ho demanda la multilocalització de la producció actual. La mercaderia corre, flueix. Les infraestructures de comunicació són bàsiques. Més en diríem, són imprescindibles per a la creació i manteniment d’àrees econòmiques eficients. És obvi que València-metròpoli n’és una. I Elx-Alacant (amb extensió cap a Elda?, o cap a Benidorm?) en pot ser una altra. Una òptima connexió ferroviària és clau per al seu impuls. La premsa, clar és, se’n fa ressò: “Alicante.- La futura estación de mercancías ferroviarias de Adif (antigua Renfe) se construirá dentro del parque logístico de casi 1,4 millones de metros cuadrados que proyecta la Conselleria de Infraestructuras en terrenos situados entre el polígono industrial del Pla de la Vallonga y el plan parcial de Rabassa. La zona se establece como un centro de distribución intermodal de mercancías e industrias afines que completa la oferta del puerto y del aeropuerto y que dará servicio a toda la provincia.” Información, 9-8-2007.

En mig, apartades, desconnectades, queden les comarques de les Marines (Benidorm, Dénia). Per què?, per quant de temps?, per a sempre?… Són unes importants conurbacions que, afegint les sinèrgies de l’altra conurbació veïna de la Safor (Gandia), tenen un fort pes específic. I no volen quedar fora del futur. És vital estar connectats als grans centres receptors i reemissors de turistes, els aeroports de l’Altet (sisé d’Espanya) i el de Manises, i estar igualment connectats amb els ports de recepció de contenidors, València-Sagunt, que és el segon de tota Espanya en moviment de mercaderies, 26’4 milions de tones en el primer semestre de 2007, per davant fins i tot del port de Barcelona (25’1 milions de t.). Estes comarques, vitals en la unió de l’àrea econòmica Alacant-Elx a l’Arc mediterrani pel litoral, tampoc volen quedar-se en propostes i estudis que mai no arriben a concretar-se: “Prolongación de la línea (de ferrocarril) C-1 Valencia-Gandía hasta Oliva y Denia. Duplicación de vía entre Cullera y Gandía. Estudio de una futura prolongación a Alicante por la costa.” Alegacions del PSOE-PSPV al PEIT del Ministeri de Foment, signades per Antonio Godoy com a secretari d’Infraestructures i Transport del PSPV.

Una xàrcia de ferrocarril deficitària obliga la població a usar mitjans de transport alternatius: l’automòbil, principalment. L’automòbil?…, al preu de 12’95 E vehicles lleugers, o 19’25 E vehicles pesants (preus, juliol 2007), la travessia Alacant-València per la nostra autopista de pagament. Tant les mercaderies, com l’accés dels turistes als nostres indrets del litoral, estan gravats. Una furgoneta distribuïdora de magdalenes o xocolata de La Vila-joiosa o de bossos i maletes de Gata o Pedreguer ho tenen dur. Tots estos territoris queden penalitzats en el seu desenvolupament. Necessitem imperiosament una alternativa. Necessitem l’escomesa inajornable d’un tren de via ampla Alacant-Dénia-València (més l’alliberament del peatge de l’autopista AP7). Sí, un tren de via ampla pel litoral, que ens connecte amb els centres reemissors de persones i de mercaderies, i amb els eixos ferroviaris de futur: l’eix vertical, cap a Europa des del sud (Arc mediterrani); i l’eix transversal, cap a Madrid-Lisboa. Dit queda, i la gent ja no es vol quedar en paraules, vol fets.

Jesús Moncho
Información, 30-11-2007

Publicat el 30 novembre 2007

© Jesús Moncho Pascual. Tots els drets reservats.

Disseny web i allotjament de Clave de Web.

WP SlimStat