Jesús Moncho Pascual

EL CENTRE HISTÒRIC DE LES NOSTRES CIUTATS

Els Comerciants, de sempre a Dénia, venen arremetent contra l’ampliació dels horaris de peatonalització del carrer Campo. I, ara, contra l’anunci i desig de peatonalització completa. És la notícia. En democràcia tot és possible; és més, és saludable. Ja vindrà la solució equànime o majoritària, sintetitzadora de tots els pensaments i necessitats.

La calle Campo de Dénia permanecerá cerrada nueve días por las ...

Tendim a pensar que el que passa davant de la nostra casa és incumbència exclusiva nostra. Abans, fins i tot, cadascú es netejava i agranava la vorera i part del carrer (considerats) propis. La ciutat, però, és un ens col·lectiu. Creat i fet per tots. Sustentat i desenvolupat per tots. I, encara més, la ciutat turística. Una ciutat turística que hui té o aspira a tindre una «marca». Un distintiu que la caracteritza per la seua singularitat i que s’erigeix en el ganxo o atractiu del turisme. És la «marca turística». En altres paraules, és el «producte turístic» oferit, amb el que s’identifica el consumidor, client, o usuari. Hi ha qui és turista de Biarritz o Montecarlo; hi ha qui és turista de Torremolinos o de Magalluf. La marca turística és creada entre tots.

És clar que la ciutat turística conforma un tot, és un tot. Els distints sectors econòmics, normalment, segueixen aqueix acord tàcit o explícit, de crear el producte turístic específic, que els identifique. Tanmateix, continua existint la tendència o inèrcia individualitzada o sectorialitzada de pensar que la fira va o ha d’anar tal com m’interessa a mi. Hi ha qui pensa que un carrer motoritzat, com que passen més persones per segon o minut davant del meu comerç, tindrà més possibles visitants o compradors: «vendré més», pensa. Però no pensa que vindran més o menys persones davant del comerç en qüestió, segons que en vinguen més o menys turistes a la ciutat en qüestió. I tasca de «fer arribar» o «fer vindre» turistes a la ciutat és, o serà, d’algú: de qui?… La contestació, òbviament és: tasca de tots! Amb l’Ajuntament al capdavant.

En la mesura que posem en més i major «valor» la ciutat, més i major serà l’atractiu de la ciutat (del producte turístic de la ciutat), que ha d’atraure els turistes. Un dels valors inqüestionables actuals és la reordenació dels centres històrics de les ciutats. El centre històric, normalment polifuncional, en les ciutats turístiques sol acumular les funcions tradicionals (residència, administració, llocs monumentals o col·lectius), i afegeix les adquirides (comerç, entreteniment, relació social…) per a una població possiblement multiplicada. Representa molta càrrega, que si no s’ordena, juga en contra del producte turístic. S’ha de posar seny. Sobren el cotxes (del contrari, sobrarien persones, o funcions, o relacions, o…). És un consens universal: sobren els cotxes.

L’increment del valor de la ciutat passa per la peatonalització del centre. Sustentar i fer progressar el valor turístic de la ciutat és tasca de tots. No caben visions particulars o sectorials. L’interés superior de la ciutat (turística) empeny a tots.

Jesús Moncho

 

Publicat el 1 agost 2020

© Jesús Moncho Pascual. Tots els drets reservats.

Disseny web i allotjament de Clave de Web.

WP SlimStat